My wife one wrap

Till höger innan wrappen. I mitten efter 45 minuter och till vänster 40 minuter senare igen.

Let's talk.....