Kära pappa, jag vil bara säga en sak. Tak för allt

En stark video med ett starkt budskap som inte borde behövas år 2019! Men tyvärr så har vi inte kommit längre vad angår flickor / kvinnors säkerhet och respekt. Care Norge har utveklat detta budskap och på flera språk så vi kan dela detta så det kommer ut överallt.

See the video in you’re language

By Mimmo Fischetti

I love coffee! My family and friends. Don't take what I blog about to seriously. Never follow any advise before doing you're due diligence.

Let's talk.....