Hygiene of Sweden is presenting the next generation of Hand Santizing

By Swedish Innovative Bio Science from Philip Wilhelmsson We give the germs and viruses a real challenge and STOP the spread of this dangerous disease. Clean hands is the best way to protect and prevent your self and your family from getting sick. Photo by Rogério Martins from Pexels → For More info and shop…

Kära pappa, jag vil bara säga en sak. Tak för allt

En stark video med ett starkt budskap som inte borde behövas år 2019! Men tyvärr så har vi inte kommit längre vad angår flickor / kvinnors säkerhet och respekt. Care Norge har utveklat detta budskap och på flera språk så vi kan dela detta så det kommer ut överallt. See the video in you’re language